مفردات راغب: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه شدن ويژگي هاي كتاب
(اضافه شدن ويژگي هاي كتاب)
(اضافه شدن ويژگي هاي كتاب)
كتابي است كه به بحث پيرامون معناي لغاتي كه در [[قرآن]] آمده با توجه به ذكر آنها در هركدام از آيات می پردازد.
 
مولف اين كتاب ارزشمند كه غالبا مورد استفاده علمای [[اسلام]] قرار می گيرد ابي القاسم الحسين بن محمد معروف به راغب اصفهاني از اديبان و حكيمان اهل [[اصفهان]] است.
 
== ويژگي هاي كتاب ==
 
*كتاب به [[زبان عربي]] است.
*شامل تمام مفردات [[قرآن]] ميباشد.
*كتاب بر اساس ترتيب حروف [[الفباي عربي]] در [[فرهنگ لغات|فرهنگهاي لغات]] گردآوري شده است.
*در بيان معاني بعضي از لغات از شعر و حديث به عنوان شاهد مثال استفاده شده است.
 
 
۳۰۷

ویرایش