تفاوت میان نسخه‌های «پیکسل»

جز (افزودن ناوباکس> {{عکاسی}} (درخواست کاربر:Kian)+تمیز+)
 
دقت هندسی:
دقت هندسی و سه بعد نمایی با توجه به به تعداد پیکسل‌های مستقر بر روی سنسور و میزان قابلیت لنز در تطبیق با رزولوشن آن تعیین می‌گردد.
 
دقت رنگ:
کاربر ناشناس