باز کردن منو اصلی

تغییرات

درجه امیر ولیوند به اشتباه "سرتیپ" درج شده بود ایشون "سرتیپ دوم" هستند
| تأسیس = ۱۳۱۴
| بنیانگذار =
| رئیس = [[پرونده:SartipSartip_2.png|15px]] [[سرتیپ دوم]] [[حسین ولی‌وند]]
| هیئت امناء =
| معاون آموزشی =
کاربر گمنام