تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

۲٬۰۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
Image = Gray95.png |
Caption = استخوان خاجی، نمای لگنی |
Image2 = Gray241.png |
Caption2 = استخوان خاجی در بین دو [[لگن خاصره|استخوان لگنی]]. |
Articulations = |
MeshName = Sacrum |
DorlandsSuf = ۱۲۵۹۸۶۶۴ |
}}
'''استخوان خاجی''' یا '''ساکروم''' {{انگلیسی|Sacrum}} نام یکی از استخوان‌های تشکیل دهنده [[لگن خاصره]] است. این استخوان در پایین ستون مهره‌های کمر، در زیر آخرین مهره کمری قرار گرفته و در پشت لگن، بین دو [[استخوان بی‌نام|استخوان کوهانه]] (بی‌نام، هیپ) قرار دارد. در داخل استخوان خاجی ریشه‌های عصبی قرار دارند.
 
استخوان خاجی در واقع از جوش خوردن پنج مهره انتهایی (S1–S5) تشکیل شده است و از دو پهلو با [[استخوان بی‌نام]]کوهانه (هیپ) مفصل می‌شود. مهره‌های خاجی دارای انحنایی به صورت [[محدب|تحدب]] به عقب هستند که جزء انحنای اولیه محسوب می‌شود.
'''استخوان خاجی''' یا '''ساکروم'''{{انگلیسی|Sacrum}} استخوانی فرد و پهن و مثلثی‌شکل در بدن انسان است که در پایه ستون مهره‌ها، بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]، واقع شده است. این استخوان به شکل هرم مربع‌القاعده‌ای است که قاعده آن در بالا و رأس آن در پایین قرار دارد. استخوان خاجی در زنان پهن‌تر و کوتاه‌تر از مردان است.
 
خاج در فارسی به معنی صلیب است و معنی نام استخوان خاجی به معنای استخوان صلیبی‌شکل است.
استخوان خاجی در واقع از جوش خوردن پنج مهره انتهایی (S1–S5) تشکیل شده است و از دو پهلو با [[استخوان بی‌نام]] (هیپ) مفصل می‌شود. مهره‌های خاجی دارای انحنایی به صورت تحدب به عقب هستند که جزء انحنای اولیه محسوب می‌شود.
 
==توصیف==
'''استخوان خاجی''' یااستخوانی '''ساکروم'''{{انگلیسی|Sacrum}}است استخوانیفرد، فرد وبزرگ، پهنتخت و مثلثی‌شکلسه‌گوش در بدن انسان است که در پایه ستون مهره‌ها، بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]، واقع شده است. این استخوان به شکل هرم مربع‌القاعده‌ای است که قاعده آن در بالا و رأس آن در پایین قرار دارد. استخوان خاجی علاوه بر آنکه به لگن استحکام و ثبات می‌دهد وزن بدن را هم از طریق [[مفصل خاجی‌تهیگاهی|مفاصل خاجی‌تهیگاهی]] به کمربند لگنی منتقل می‌کند. استخوان خاجی در زنان پهن‌تر و کوتاه‌تر از مردان است. در کودکان مهره‌های خاجی هنوز توسط غضروف به هم وصل هستند.<ref>[http://www.delgarm.com/health/152058-ساکروم-یا-استخوان-خاجی-چیست-؟ مجله دلگرم]. بازدید: مارس ۲۰۱۷.</ref>
 
استخوان خاجی، با قسمت [[استخوان تهیگاهی|تهیگاهی]] (ایلیوم) استخوان بی‌نام، تشکیل مفصل خاجی‌تهیگاهی (ساکروایلیاک)، با اتصال به مهره L5، تشکیل مفصل کمری‌خاجی (لومبوساکرال) و با اتصال به مهره اول دنبالچه (CO1)، تشکیل مفصل خاجی‌دنبالچه‌ای (ساکروکوکسیژئال) را می‌دهد.
 
[[دنبالچه]] از طریق یک مفصل دارای یک دیسک [[بازمانده‌های ژنتیکی|بازمانده]] (وستیجیال) و همچنین چند رباط به استخوان خاجی متصل است. حرکت مفصل بین دنبالچه و خاجی بسیار محدود است.<ref>[http://drforogh.com/درد-استخوان-دنبالچهروش-های-درمان،علت/ پروفسور فروغ]. بازدید: مارس ۲۰۱۷.</ref>
 
محل استخوان خاجی در بدن، به رنگ قرمز:
<gallery>
File:Sacrum - animation01.gif|
File:Sacrum - animation02.gif|
File:Sacrum - animation03.gif|
File:Sacrum - animation04.gif|
File:Sacrum - animation05.gif|
</gallery>
 
==ساختار==
استخوان خاجی دارای چهار سطح (قدامی یا لگنی، خلفی یا دورسال، طرفی راست و چپ) یک قاعده که در بالا قرار گرفته و یک راس است.
 
نکات مهم کالبدشناختی استخوان خاجی:
 
:انحنای خاجی، از مفصل کمری‌خاجی شروع و تا رأس استخوان [[دنبالچه]] امتداد دارد.
:مجرای خاجی، از بدنبال هم قرار گرفتن سوراخ‌های مهرهای مهره‌های S1_S4 تشکیل می‌شود. این کانال در محاذاتروبه‌روی مهرهٔ چهارم خاجی (S4) پایان می‌پذیرد.
:قاعده استخوان خاجی که در بالا قرار دارد، پهن بوده و توسط سطح فوقانی مهرهٔ S1 تشکیل می‌شود.
:رأس استخوان خاجی در پایین قرار دارد و از سطح تحتانی مهرهٔ S5 تشکیل می‌شود. قاعده خاجی با مهرهٔ L5 و رأس آن، با قاعده استخوان دنبالچه مفصل می‌شود.
:استخوان خاجی دارای ۲ سطح قدامی (لگنی)، خلفی، و ۵ سطح مفصلی (دو سطح مفصلی طرفی راست و چپ جهت مفصل شدن با استخوان تهیگاهی، دو سطح مفصلی جهت مفصل شدن با مهرهٔ L5 و یک سطح مفصلی در رأس استخوان جهت مفصل شدن با مهرهٔ CO1 می‌باشد که جدار خلفی لگن حقیقی را تشکیل می‌دهد. سطح قدامی، مقعر و سطح خلفی محدب بوده و سطوح طرفی راست و چپ دارای سطوح مفصلی گوشی‌شکل به شکل L می‌باشند که با قسمت تهیگاهی استخوان‌های بی‌نام راست و چپ مفصل می‌شوند.
:به برجستگی لبه فوقانی سطح قدامی بدنه مهرهٔ S1، [[دماغه خاجی]] می‌گویند که در محاذاتروبه‌روی زاویه خاجی‌مهره‌ای (ساکروورتبرال) قرار دارد.
:در طرفین بدنه مهره‌های خاجی در سطح قدامی، ۴ جفت سوراخ بنام سوراخ‌های قدامی (لگنی) خاجی وجود دارد که محل خروج شاخه‌های قدامی اعصاب خاجی فوقانی هستند.
:در سطح خلفی خاجی، ۴ جفت سوراخ بنام سوراخ‌های خلفی (پشتی) خاجی وجود دارد که محل خروج شاخه‌های خلفی اعصاب خاجی فوقانی می‌باشند.
:مهرهٔ S1، مشخصات مهرهٔ نمونه را دارا می‌باشد.
:دماغه (پرومونتاری) خاجی، دارای شیبی با زاویه ۳۰ درجه و به سمت جلو می‌باشد و در معاینات بارداری، شاخص قطر قدامی‌خلفی لگن می‌باشد.
:نقطه میانی مفصل خاجی‌تهیگاهی (ساکروایلیاک)، PSIS (خار خاصره‌ای خلفی فوقانی)، انتهای فضای زیرسخت‌شامه‌ای (ساب‌دورال) و انتهای فضای زیرعنکبوتیه‌ای (ساب‌آراکنوئید) در محاذاتروبه‌روی مهرهٔ S2 می‌باشند؛ شروع [[راست‌روده]] و PIIS (خار خاصره‌ای خلفی تحتانی)، در محاذاتروبه‌روی مهرهٔ S3 می‌باشد؛ رشته انتهایی، در محاذاتروبه‌روی مهره‌های S3 &و S4 می‌باشد؛ دهانه (شکاف) خاجی و انتهای کانال خاجی، در محاذاتروبه‌روی مهرهٔ S4 می‌باشد.
:استخوان خاجی دارای ۲۱ مرکز اولیه و ۱۴ مرکز ثانویه استخوان‌سازی می‌باشد.
:کنار تحتانی بدنه مهرهٔ L1، انتهای نخاع و کنار تحتانی بدنه مهرهٔ S2، انتهای پرده‌های [[مننژ]] می‌باشد.
۱۴۹٬۷۳۴

ویرایش