باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
== ببر مازندران در فرهنگ ==
در نمایش‌های معروف روم باستان، از ببر هیرکانی برای جنگ با پهلوانان استفاده می‌شد.
تا حدود قرن هفدهم، آشنایی بیشتر دنیای غرب با همین ببر هیرکانی بوده‌است و چندان اطلاعاتی دربارهٔ ببرهای هندوستان نداشته‌اند و شاید به همین علت است که [[شکسپیر]] در داستان [[مکبث]] از ببر مازندران سخن می‌گوید.{{مدرک}}
 
ببر در فرهنگ کشورهای [[هند]] و [[چین]] نقش بسیار پر رنگی دارد. ببر به نوبه خود در فرهنگ و تاریخ ایران نقش داشته است. در [[ادبیات]] هم همیشه از ببر به عنوان [[نماد]] [[شجاعت]] و نیرومندی یاد می‌شود.
 
نمونه‌هایی از یادکرد ببر در ادبیات فارسی: