تفاوت میان نسخه‌های «راه حل نهایی»

واگردانی ویرایش جهت دار
جز (ابرابزار)
(واگردانی ویرایش جهت دار)
'''راه حل نهایی''' {{آلمانی|Die Endlösung}} برنامهٔ ای[[آلمان استنازی]] کهبرای [[متفقینکشتار جمعی]] بعدسیستماتیک از[[یهودیان اروپایی]] در طول [[جنگ جهانی دوم]] آنبود راکه موجب به وقوع پیوستن [[آلمان نازیهولوکاست]] نسبت دادندشد.
آنچه که متفقین ادعا کردند این بود که راه حل نهایی طرحی در [[آلمان نازی]] برای [[کشتار جمعی]] سیستماتیک [[یهود]]یان در طول [[جنگ جهانی دوم]] بود که موجب به وقوع پیوستن [[هولوکاست]] شد.
[[هاینریش هیملر]] طراح اصلی آن بود و [[آدولف هیتلر]] آن را راه حل نهایی [[مسئله یهود]] {{آلمانی|die Endlösung der Judenfrage}} نامید.