تفاوت میان نسخه‌های «هفته مقدس»

بدون خلاصه ویرایش
|یکشنبه ۲۹ مارس
|شنبه ۳ آوریل
|- style="border: 2px solid blue; color:#000C99; background:#FFFF00 "
|'''۲۰۱۶'''
|'''یکشنبه ۲۰ مارس'''
|'''شنبه ۲۶ مارس'''
|-
|'''۲۰۱۶'''
|۲۰۱۷
|یکشنبه ۹۲۰ آوریلمارس
|شنبه ۱۵۲۶ آوریلمارس
|- style="border: 2px solid blue; color:#000C99; background:#FFFF00 "
|'''۲۰۱۷'''
|'''یکشنبه ۲۰۹ مارسآوریل'''
|'''شنبه ۲۶۱۵ مارسآوریل'''
|-
|۲۰۱۸