باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
! رده!! کشور!! GDP<br>(millions of Int$)
|-style="font-weight:bold;background:#f0f0f0"
| ||{{noflag}}''[[[تولید ناخالص جهانی|جهان]]''||align=center|114,212,979
|-
|1||{{flag|China}}||align=center|19,524,348