باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
|- style="background:#ececec;"
! رده!! کشور!! GDP<br>(billions of Int$) !! Yearسال
|-style="font-weight:bold;background:#f0f0f0"
| ||{{noflag}}''[[تولید ناخالص جهانی|جهان]]'' || 119,400 || 2016&nbsp;<small>est.</small>