تفاوت میان نسخه‌های «خطبه فدکیه»

فدک ناحیه ای در نزدیک [[خیبر]] و با فاصله دو تا سه روز راه پیاده تا [[مدینه]] بود که از آب کافی برخوردار بود و خرمای فراوانی در آن به عمل می آمد.
<ref>{{cite book|last1=Akhtar Rizvi|first1=Sayyid Saeed|title=Fadak|publisher=Dar es Salaam|location=Tanzania|page=1|url=https://books.google.com/books?id=Y06lAgAAQBAJ&pg=PA1&dq=fadak&hl=en&sa=X&ei=i6c8VNu4Aae-ygOHrIDoDQ&ved=0CCAQuwUwAA#v=onepage&q=fadak&f=false|accessdate=14 October 2014}}</ref>
این زمین پیش از [[اسلام]] متعلق به [[یهودیان]] [[بنی نظیر]] بود و محمد پس از با صلح آن را به دست آورد.<ref>{{cite book|last1=Hakim|first1=Sayyid Manthir|title=Fatimah Al - Zahra|isbn=1496926951|page=12}}</ref>
 
پس از وفات [[محمد]]، [[پیامبر اسلام]]، کشمکشی بین [[ابوبکر]]، [[خلیفه]] وقت، از یک طرف و فاطمه و [[عباس بن عبدالمطلب|عباس]] (عموی محمد) بر سر اموال محمد بوجود آمد. این اختلاف بر سر اموالی مانند فدک و سهمی از خیبر بود. فاطمه و عباس ادعای تملک و به ارث رسیدن این اموال را داشتند. اما از طرف دیگر ابوبکر از دادن این اموال به آنان سر باز زد با این استدلال که پیامبر به او گفته‌است که اموال او به ارث نمی‌رسد و باید صرف [[صدقه]] شود. بررسی احادیث نشان می‌دهد که در طی دو مرحله فاطمه در این مورد با ابوبکر به جدال پرداخت که در مرحله اول عباس نیز در این اختلاف حضور داشت. <ref name="EoI">{{پک|Veccia Vaglieri|1991|ک=Fatima|ص=844-850}}</ref> ویلفرد مادلونگ می گوید، ابوبکر بدین ترتیب، نه تنها اموال خاندان محمد را از اختیار آنها درآورد، بلکه اظهار کرد که اگر آنها نیاز مالی داشته باشند صدقه بگیرند. این کار در مخالف قطعی با [[سنت محمد]] بود که خاندانش را به جهت [[آیه تطهیر|موقعیت طهارت]] از پذیرش صدقه منع کرده بود. همچنین، بئین ترتیب پرداخت سهم ویژه ([[خمس]]) آنها از غنائم و [[الفی|فیء]] هیچ توجیهی نداشت. علاوه بر آن، این حدیث که ابوبکر طرح کرد، به ابوبکر این اعتبار را می داد که محمد به او دستورهای ویژه ای برای خلافت پس از خود داده است. چنانکه [[عایشه]] می گوید، فاطمه پس از آن ابوبکر را ترک کرد و تا شش ماه بعد که از دنیا رفت با وی سخن نگفت. علی نیز، فاطمه را شبانه دفن کرد و به خلیفه اطلاع نداد. <ref>Madelung, 1997, p. 50 and 51</ref>