تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن (ابهام‌زدایی)»

بدون خلاصه ویرایش
(ابهام زدایی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
هفت ایل قزلباش (استاجلو، شاملو، روملو، تکلو،بهارلو،افشار و قاجار) تمامی ترکمان بودند و از مردمان آذربایجان.
همچنین ترکمان های عراق و سوریه که از لحاظ زبانشناسی زیر شاخه ترکی آذربایجانی محسوب می شوند
 
درکل نباید ترکمان را با ترکمن یکی دانست زیرا ترکمن نام ترکان شرق دریای خزر و ترکمان نام قدیم ترک های است
کاربر گمنام