تفاوت میان نسخه‌های «شماره استاندارد بین‌المللی کتاب»

بدون خلاصه ویرایش
جز (اصلاح بخش‌بندی، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
مثلاً برای:
{{چپ‌چین}}
۱۰×۶ + ۹×۰ + ۸×۰ + ۷×۵ + ۶×۸ + ۵×۲ + ۴×۵ + ۳×۰ + ۲×۰ = ۶۰ + ۰ + ۰ + ۳۵ + ۴۸ + ۱۰ + ۲۰ + ۰ + ۰ = ۱۷۳
= ۶۰ + ۰ + ۰ + ۳۵ + ۴۸ + ۱۰ + ۲۰ + ۰ + ۰ = ۱۷۳
 
{{راست‌چین}}
حاصل مضرب کامل قبلی «۱۱ × ۱۵ = ۱۶۵» ۱۱ است.{{سخ}}