تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Yasnodark/صفحه تمرین»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات قومیت‌ها |group = مردم اوکراینی{{سخ}}(українці/ukrayintsi) |image = <table bord...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات قومیت‌ها |group = مردم اوکراینی{{سخ}}(українці/ukrayintsi) |image = <table bord...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۲

ویرایش