تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Yasnodark/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[لسیا یوکراینکا|وکراینکا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان فرانکو|فرانکو]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[گرگوری چماراحمارا|حمارا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[الکساندر داوژنکو|داوژنکو]]</small></td>
 
۶۵

ویرایش