باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== سازگاری ==
گمان بر این است که اژدها بیشترین سازگاری را با علامت‌های [[موش (منطقةالبروج)|موش]]، [[ببر (منطقةالبروج)|ببر]] و [[میمونمار (منطقةالبروج)|میمونمار]] داشته و کمترین سازگاری را با [[ورزا (منطقةالبروج)|ورزا]]، [[گوسفند (منطقةالبروج)|گوسفند]] و [[سگ (منطقةالبروج)|سگ]] دارد.
 
== اسطوره‌شناسی ==
کاربر گمنام