لوئی سیزدهم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
وی در ۸٫۵ سالگی به حکومت رسید و در دوران صغارت وی مادرش [[ماری مدیچی]] نایب‌السلطنه بود که زمام امور را به معشوق منفورش کونسینو کونسینی ایتالیایی سپرده بود. او پس از کبیر شدن مارشال [[دو انکر کونسینی]] را خفه کرد و مادرش را تبعید کرد که در غربت فوت کرد. لوئی با [[آن اتریش]]، دختر پادشاه [[اسپانیا]] ازدواج کرد و از وی دارای دو فرزند پسر با نام‌های [[لوئی چهاردهم]] یا کبیر و [[فیلیپ دو اورلئان]] شد. فلیپ سر سلسلهٔ خامندان اورلئان بود و فرزندش با نام [[فلیپ اگالیته]] پس از [[لوئی چهاردهم]] به نیابت سلطنت [[لوئی پانزدهم]] رسید. همچنین یکی از نوادگانش با نام [[لوئی فلیپ دو اورلئان]] در موج انقلاب ۱۸۳۰ پس از [[شارل دهم]] تا ۱۸۴۸ به سلطنت رسید.
 
در زمان لوئی سیزدهم [[فرانسه]] یکی از قدرت‌های مهم اروپا بود که آن مرهون خدمات کاردینالصدراعظم دوکاو دو[[کاردینال ریشیلیوریشلیو]] ملقب به عالیجناب سرخ پوش بود. وی قدرت حکام محلی را کاهش داد و حکومت فئودالی را بسیار تضعیف کرد. او همچنین ارتش را انتظام بخشید و شورشیان [[پروتستان]] را سرکوب کرد. با مرگ وی و با رسیدن مازارَن[[کاردینال مازارن]] به صدارت عظمی مدتی هرج و مرج فرانسه را فرا گرفت.
 
لوئی سیزدهم و [[کاردینال ریشلیو]] به فاصلهٔ چند ماه از یک دیگر فوت کردند. لوئی سیزدهم ملقب به عادل در ۱۶۴۳ پس از مدتی بیماری درگذشت و در [[کلیسای سن‌دنی]] [[پاریس]] دفن شد.
 
{{-}}