تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری مقدس روم»

بدون خلاصه ویرایش
|region = اروپای مرکزی
|country = آلمان و اتریش
|era = [[قرون وسطی]]{{سخ}}[[دورهعصر مدرنجدید آغازیننخستین]]
|status = امپراتوری
|government_type = پادشاهی گزینشی
|date_start = ۲ فوریه
|date_event1 = ۳ فوریهٔ ۱۰۳۳
|event1 = [[کنراد دوم (آلمان)|کنراد دوم]]{{سخ}}{{spaces|۴}}عهده‌دار تاج و تخت [[بورگونی]] شد.
|date_event2 = ۲۵ سپتامبر ۱۵۵۵
|event2 = [[صلح آوگسبورگ]]