تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در پایان کتاب هفتم و پس از کشته شدن ولدمورت به دست هری، وزارت جادو هم از وجود مرگ‌خواران و تبهکارها پاک می شود و یکی از [[اعضای محفل ققنوس|اعضای وفادار محفل ققنوس]] وزیر جادو می‌شود.
 
== وزارت جادو در ایران ==
وزارت جادوى ايران به دنبال ثبت در سايت ويكيا و پاترمور به دنبال ايجاد اتحاد در جامعه فانتزى و ساماندهى اين مجموعه ميباشد و خواستار ارائه فرهنگى ايرانى در اين دنياى جادوييست.
پس از پایان کتاب هفتم انجمن های فانتزی ایران تصمیمات جالبی گرفتند یکی از این کار ها ساخت وزارت خانه جادویی ایران بود که بتواند محلی شود برای گرد همایی تمامی کسانی که نمیخواستند به این زودی ها هری پاتر به پایان برسد
پس از آن مدارس جادوگری زیادی نیز شکل گرفت که میتوان به سنت هلنا، هاگوارتز فارسی , مجیکا شیلد , هاگوارتز سیاه , ای هاگ , سان کستل , مجیا اشاره نمود
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس