تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

 
== وزارت جادو در ایران ==
وزارت جادوى ايران به دنبال ثبت در سايت ويكيا و پاترمور به دنبال ايجاد اتحاد در جامعه فانتزى و ساماندهى اين مجموعه ميباشد و خواستار ارائه فرهنگى ايرانى در اين دنياى جادوييست. در حال حاضر امير على فلاح وزير سحر و جادوى ايران ميباشد و با همكارى ديگر اعضاى انجمن فانتزى مشغول به كار است
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس