تفاوت میان نسخه‌های «عقاید یک دلقک»

جز
جز (ربات:اصلاح مقاله با استفاده از AWB)
کتاب '''عقاید یک دلقک''' {{آلمانی|Ansichten eines Clowns}}، نوشتهٔ [[هاینریش بل]] نویسندهٔ [[آلمان|آلمانی]] است که در [[۱۹۶۳ (میلادی)|۱۹۶۳]] نوشته شده‌است.
 
این کتاب توسط شریف لنکرانیلنکرانی،<ref>https://www.goodreads.com/book/show/2143014._</ref> ، محمد اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده<ref>https://www.goodreads.com/book/show/326272._</ref> به [[زبان فارسی]] ترجمه شده‌است.
 
== خلاصه داستان ==
این کتاب دربارهٔ دلقکی به نام شنیر است که همسرش ماری او را ترک کرده و به همین دلیل دچار افسردگی شده و مرض‌های همیشگی‌اش، مالیخولیا و سردرد تشدید یافته. از این رو برای تسکین آلام خود به مشروب رو آورده‌است. به قول خودش «دلقکی که به مشروب روی بیاورد، زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می‌کند». فقط دو چیز این دردها را تسکین می‌دهند: مشروب و ماری. مشروب یک تسکین موقتیست ولی ماری نه.نه؛ ولی او رفته.
 
او بعد از افتضاحی که در یکی از نمایش‌هایش به وجود می‌آورد و پایش را مصدوم می‌کند، به بن محل زندگی‌اش (که کمتر از دو سه هفته در سال در آن جاست) باز می‌گرددبازمی‌گردد.
این کتاب دربارهٔ دلقکی به نام شنیر است که همسرش ماری او را ترک کرده و به همین دلیل دچار افسردگی شده و مرض‌های همیشگی‌اش، مالیخولیا و سردرد تشدید یافته. از این رو برای تسکین آلام خود به مشروب رو آورده‌است. به قول خودش «دلقکی که به مشروب روی بیاورد، زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می‌کند». فقط دو چیز این دردها را تسکین می‌دهند: مشروب و ماری. مشروب یک تسکین موقتیست ولی ماری نه. ولی او رفته.
 
او بعد از افتضاحی که در یکی از نمایش‌هایش به وجود می‌آورد و پایش را مصدوم می‌کند، به بن محل زندگی‌اش (که کمتر از دو سه هفته در سال در آن جاست) باز می‌گردد.
به این دلیل که او آدم ولخرجی است دیگر حتی یک پنی هم برایش نمانده. به همین دلیل دفترچه تلفنش را باز می‌کند و شروع به تماس با آشنایان می‌گیرد. در این میان بارها به گذشته می‌رود و خاطراتش را می‌گوید.
 
ماری همسر او یک کاتولیک بوده و در جوانی با هم فرار کرده‌اند و بدون اینکه با هم ازدواج کنند با هم رابطه داشته‌اند. این امر ماری را عذاب می‌داده و بالاخره روزی از او فرار می‌کند.
 
هانس شنیر دلقک، تنها به اتاق خود در بن، پناه برده‌است و چند ساعت شکست‌های زندگی عاطفی و حرفهایش را جمعبندی میکندمی‌کند تا بعد برود مانند گدایی بر پلههایپله‌های ایستگاه راه آهن بنشیند و بازگشت ماری، زن محبوبش را که از دست داده‌است و هم امروز باید از سفر [[ماه عسل]] به رم بازگردد، انتظار بکشد (یا به هر حال چنین وانمود کند). کتاب تکگویی بلندی، ساخته از «ملاحظات» (یا عقاید) آدمی سرخورده و مایه‌گرفته از خاطره‌های شخصی است که تنها چند مکالمه تلفنی و ملاقات کوتاه پدر آن را قطع میکندمی‌کند. هانس شنیر، برخلاف اکثر شخصیت‌ها در داستان‌های کوتاهی که بول پس از جنگ نوشته‌است، در خانوادهای بورژوا به دنیا آمده‌است. استعدادش در کار معرکهگیری، از او (در دل جامعه‌ای مرفه) انسانی مرتد ساخته‌است. او به نسلی تعلق دارد که اگرچه جوان‌تر از آن بودند که در آخرین دستههایدسته‌های هیتلری نامنویسی کنند اما در میان شعارهای ناسیونال سوسیالیستی بزرگ شده اندشده‌اند. جامعه نو مرفه‌ای که بر ویرانه هاویرانه‌ها بنا شده‌است، در چشم او به طور قطع مشکوک است؛ بدان لحاظ که دست اندرکاران آن، که همگی کمابیش بدناماند، امروزه به بهای کمی برای خود وجدان راحت خریداری میکنندمی‌کنند: حتی مادر او رئیس «کمیته ایکمیته‌ای برای نزدیک ساختن نژادها» است. در حال و هوای بازسازی، کاتولیسیسم به اصطلاح «ترقیخواه» که در محافل بورژوایی بن خودنمایی میکند،می‌کند، در ریاکاری عمومی سهیم است. همه ترشرویی هانس شنیر بر همین کاتولیسیسم متمرکز است؛ وانگهی انگیخته از دلایلی شخصی است: ماری که مدت شش سال همدم او بود، ترکش گفته‌است تا با یکی از همان «کاتولیک‌های متجدد و سرشار از آینده»، که از دست اندرکاران جلو صحنه‌است، ازدواج کند.
 
شنیر مدعی است که [[رنگ و روغن]] «صادقانه» چهره معرکه‌گیر را در برابر ریاکاری اجتماعی قرار می دهدمی‌دهد. اما، دهن کجی دلقک، که با طرز پاسخی زیباشناختی اخلاقی شکل می گیرد،می‌گیرد، مضحک است. مؤخره عجیب و غریبی که طی آن هانس شنیر ورشکستگی خود را با خوش‌رویی به نمایش درمیآورد،درمی‌آورد، تصویری حاکی از تسلیم و رضا از هنرمند به دست می دهد.می‌دهد؛ و آخرین کلام رمان می گویدمی‌گوید که، با این حال، «به آواز خواندن ادامه داد». عقاید یک دلقک به حق رمان پایان عصر آدناوئر [[صدر اعظم آلمان]] است.
 
== مسائل اجتماعی ==
ظاهرا،ظاهراً، این رمان نمایانگر جامعه آلمان تحت تاثیرتأثیر هیتلر و سال هایسال‌های بعد از جنگ است. این داستان زوایای مختلف جامعه از جمله عقاید سیاسی و مذهبی، مسائل زناشویی، تعارضات بین کاتولیک هاکاتولیک‌ها و پروتستانپروتستان‌ها، ها، تاثیرتأثیر جنگ بر خانواده هاخانواده‌ها و بسیاری موارد دیگر در آلمان را نقد می کندمی‌کند. هاینریش بل تمام مشکلات بعد از جنگ را به تصویر کشید و آن هاآن‌ها را به بعضی زوایای روان شناختی ارتباط داد.
بل می خواستمی‌خواست بر روی نقش کلیسای کاتولیک روم تمرکز کند تا تاثیرتأثیر ان بر اروپا را نشان دهد. بعلاوه اخلاقیات و سیاست ان زمان را نشان داد. کلیسا رابطه بین کاتولیک هاکاتولیک‌ها و پروتستان هاپروتستان‌ها را محدود ساخت و جامعه آلمان را در زمره گروه هایگروه‌های مذهبی دسته بندیدسته‌بندی کرد. اگرچه در این رمان، پروتستان هاپروتستان‌ها بعنوان افرادی ثروتمندتر نمایش داده می شوند،می‌شوند، اما بل نشان می دهدمی‌دهد که جامعه، به ویژه ازنظر در مسائل سیاسی و اخلاقی، عمدتاعمدتاً تحت تاثیرتأثیر کاتولیک هاکاتولیک‌ها بوده است. شخصیت اول داستان، یعنی هنس، از هیچ یک از این دو گروه سودی نمی بردنمی‌برد. او یک کافر است، اما کافری که اقوامی هم کاتولیک و هم پروتستان دارد و در مراسم هایمراسم‌های هردو مذهب شرکت می کندمی‌کند (اگرچه عقایدی کاملاکاملاً متفاوت با هردو طرف دارد). حتی با اینکه اجرای موفقی در هنر دلقکی دارد، کارش مورد تاییدتأیید گروه هایگروه‌های سیاسی نیست.نیست؛ ولی بعد از آسیب دیدن زانوی چپش، نمی تواندنمی‌تواند به خوبی گذشته اجرا داشته باشد. در پایان، آن دوران را اینگونه توصیف می کندمی‌کند: "«اگر دوران ما شایسته نامی باشد، باید نامش را عصر فحشا نامید." »
 
== تعارض ها ==
== تعارض‌ها ==
در داستان هاداستان‌ها تعارضاتی دیده می شودمی‌شود اما نویسنده قصد داشته بجای جامعه، بیشتر بر روی شخصیت داستان تمرکز کند. درواقع، این جامعه یا به زبانی دقیق تر، مذهب بود که باعث رفتن همسر هانس بعنوانی زنی کاتولیک شد. بعلاوه، این رمان نشان می دهدمی‌دهد که تنها یک مجوز مکتوب، ازدواج یک زوج را قطعی می کندمی‌کند. دومین تعارض مهم این کتاب، شخصیت هانس دربرابر خودش می باشدمی‌باشد. هانس یک ایدئولوژی تک راجع به زندگی دارد. اما بعد از رفتن مالری، او درمانده می شودمی‌شود. با خودش حرف می زندمی‌زند و از نظر روانی، بیمار می شودمی‌شود. برای مثال، وقتی می خواهدمی‌خواهد خودش را گریم کند، چند دقیقه در آینه به خودش زل می زندمی‌زند و فکر می کندمی‌کند ان شخص، کس دیگری است و دچار نوعی فوبیا می شودمی‌شود. جدا از این، او به راحتی می تواندمی‌تواند پیشنهاد پدرش را بپذیرد یا به دوستی برادرش، لئو، با زاپفنر اهمیت ندهد اما به خودش وفادار است و عقایدش را بخاطر پول نمی فروشدنمی‌فروشد. در این زمان، هانس با زاپفنر و حتی ماری دچار تعارض می شودمی‌شود. بعلاوه، بخاطر مسائل مالی و گذشته، تعارضاتی با پدر و برادرش نیز دارد.
== واکنش ها ==
 
بعد از انتشار کتاب در سال ۱۹۶۳، بخاطر نگاه منفی آن به کلیسای کاتولیک، بین مطبوعات بحث و جدل درگرفت. دیدگاه آزاداندیش بل راجع به مذهب و مسئل اجتماعی خشم محافظه کاران را در آلمان برانگیخت.<ref name="Frank N. Magill 2013 p.350">1.^ Jump up to: a b Frank N. Magill (2013) The 20th Century A-GI: Dictionary of World Biography, Volume 7, p.350</ref> حتی در سال ۱۹۷۲، مطبوعات محافظه کار جایزه نوبل بل را موردحمله قرار دادند و بیان کردند که این جایزه تنها به "رادیکال های چپ و آزادی خواه ها" اعطا شده است.<ref name="Frank N. Magill 2013 p.350"/>
== واکنش‌ها ==
بعد از انتشار کتاب در سال ۱۹۶۳، بخاطر نگاه منفی آن به کلیسای کاتولیک، بین مطبوعات بحث و جدل درگرفت. دیدگاه آزاداندیش بل راجع به مذهب و مسئل اجتماعی خشم محافظه کاران را در آلمان برانگیخت.<ref name="Frank N. Magill 2013 p.350">1. ^ Jump up to: a b Frank N. Magill (2013) The 20th Century A-GI: Dictionary of World Biography, Volume 7, p.350</ref> حتی در سال ۱۹۷۲، مطبوعات محافظه کار جایزه نوبل بل را موردحمله قرار دادند و بیان کردند که این جایزه تنها به "رادیکال های«رادیکال‌های چپ و آزادی خواه ها"» اعطا شده است.<ref name="Frank N. Magill 2013 p.350" />
 
== منابع ==