باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| party = [[جامعه روحانیت مبارز]]
| otherparty =
| spouse = حاجیهقدسیه خانم سرخه‌ایسرخه
| children = مریم مهدوی کنی (همسر ابراهیم انصاریان)، [[محمدسعید مهدوی کنی]]، مهدیه مهدوی کنی (همسر سید مصطفی میرلوحی)
| occupation = روحانی، سیاستمدار
کاربر گمنام