تفاوت میان نسخه‌های «داستان کوتاه»

(دو تعریف از داستان کوتاه عینا شبیه هم بود)
* صد سال داستان‌نویسی (۴ جلد) حسن میر عابدینی
* دربارهٔ رمان و داستان کوتاه کاوه دهگان (ترجمه)
[httpshttp://www.instagrambooftale.com/dastanekootah/ صفحه اینستاگرام داستان کوتاه]
 
 
کاربر ناشناس