معادله شرودینگر: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایشتان نا‌مفهوم و بی‌توضیح و شاید بی‌مورد است!/ خنثی‌سازی ویرایش 19307415 توسط 188.211.119.120 (بحث)
(ویرایشتان نا‌مفهوم و بی‌توضیح و شاید بی‌مورد است!/ خنثی‌سازی ویرایش 19307415 توسط 188.211.119.120 (بحث))
 
که '''Ψ''' تابع موج سیستم کوانتومی، ''i'' واحد موهومی، ''ħ'' ثابت کاهیده پلانک و<math>\hat{H} </math> عملگر هامیلتونی است که انرژی کل به ازای هر تابع موج داده شده را مشخص می‌کند و شکل‌های مختلفی را بسته به شرایط، به خود می‌گیرد.
معروفترین نمونه آن معادله غیر نسبیتی شرودینگر برای ذره‌ای که در میدان الکتریکی در حال حرکت است، می‌باشد (نه در میدان مغناطیسی). 4_8
 
{{Equation box 1
لفظ «معادله شرودینگر» به هر دو، معادله عمومی (اولین جعبه بالا) یا نوع خاص غیر نسبیتی آن (دومین جعبه بالا) اشاره می‌کند. معادله عمومی به طور واقعی کاملاً عمومی است، که به وسیله مکانیک کوانتومی و برای همه چیز از معادله دیراک گرفته تا برای نظریه کوانتومی به وسیله تبدیل شدن به عبارات پیچیده مختلف برای هامیلتونی، استفاده می‌شود.
نوع خاص غیر نسبیتی شکل ساده شده نزدیک به واقعیت است که در شرایط بسیاری دقیق است و در موارد اندکی دقیق نیست. (مکانیک کوانتومی را ببینید)
برای به دست آوردن معادله شرودینگر، عملگر هامیلتونی برای سیستم جهت محاسبه انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده سیستم و جایگذاری در معادله شرودینگر تنظیم شده است. معادله دیفرانسیل جزئی بدست آمده برای تابع موج حل می‌شود که شامل اطلاعاتی درباره سیستم است. 4_8
 
== معادله مستقل از زمان ==