تفاوت میان نسخه‌های «امامزاده قاسم»

برچسب بدون منبع
(صفحه‌ای جدید با 'قله امام زاده قاسم واقع در ارتفاعات الیمستان با ارتفاع 2510 متر میباشد.' ایجاد کرد)
(برچسب بدون منبع)
{{منبع}}
 
قله امام زاده قاسم واقع در ارتفاعات الیمستان با ارتفاع 2510 متر میباشد.
۱۲٬۱۵۷

ویرایش