تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

 
== وزارت جادو در ایران ==
با اینکه جادوگران و موجودات ترسناک شب در حکومت انسان ها زندگی میکنند اما آنها سیستم حکومتی خود را دارند , در ایران وزارت جادو یک سازمان خیالی است که با همکاری طرفداران داستان های تخیلی تشکیل شده است . ایده کلی این وزارت خانه ارزیابی و کنترل جادوگران و موجودات افسانه ای است این وزارت خانه برای اولین بار با گرد همایی طرفداران داستان های فانتزی و تخیلی شکل گرفت
وزارت جادوى ايران به دنبال ثبت در سايت ويكيا و پاترمور به دنبال ايجاد اتحاد در جامعه فانتزى و ساماندهى اين مجموعه ميباشد و خواستار ارائه فرهنگى ايرانى در اين دنياى جادوييست. در حال حاضر امير على فلاح وزير سحر و جادوى ايران ميباشد و با همكارى ديگر اعضاى انجمن فانتزى مشغول به كار است
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس