تفاوت میان نسخه‌های «بافت همبند»

به نسخهٔ 17862773 ویرایش Fatranslator واگردانده شد. (توینکل)
(به نسخهٔ 17862773 ویرایش Fatranslator واگردانده شد. (توینکل))
'''بافت پیوندی‌همبند''' {{انگلیسی | Connective tissue}} همان بافت همبندپیوندی است که ازجمله وظایف آن حفاظت و پشتیبانی از بافت‌های دیگر است. به طور خلاصه، سلول‌های بدن به چهار نوع بافت پایه به نام‌های [[بافت پوششی|پوششی]]<ref>Epithelial</ref>، پیوندی ،همبند، عضلانی و بافت عصبی سازماندهی می شوند<ref>Carol Mattson Porth.Page 22</ref>.فراوان‌ترین بافت در بدن انسان، بافت پیوندیهمبندی است.[[غضروف]] ها، [[استخوان|استخوان هااستخوانها]] و [[خون]] جزء بافت پیوندیهمبند محسوب می شوند. این بافت علاوه بر حفاظت و پشتیبانی از بافت‌های دیگر، باعث ارتباط ساختارهای بدن نیز می گردد. مشارکت در تبادل مواد غذایی و ترمیم بافتی از وظایف دیگر بافت همبند است.
 
== انواع بافت همبند ==
بافت همبند را می توان به سه نوع بافت تقسیم کرد که عبارتنداز<ref>Carol Mattson Porth.Page 18</ref>:
*بافت همبند نگهدارنده محکم<ref>Strong supporting connective tissue</ref>
 
'''[[:en:Interstitial_fluid|بافت همبند سست]]'''، نرم و انعطاف پذیر بوده و شامل میزان زیادی از ماده بین سلولی است. سلول‌های [[ماست سل]]، [[فیبروبلاست]]، چربی و اندوتلیال عروق خونی، جزو سلول‌های بافت همبند سست هستند.
 
'''بافت عناصر خونی'''، شامل [[خون|سلول‌های خون]]، مغز استخوان و بافت لنفی است.