باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
'''قله امام زادهامام‌زاده قاسم''' واقع در ارتفاعات [[الیمستان]] با ارتفاع 2510۲۵۱۰ متر میباشدمی‌باشد.
 
{{خرد}}
قله امام زاده قاسم واقع در ارتفاعات الیمستان با ارتفاع 2510 متر میباشد.