تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

جز
وگ
جز (وگ)
 
در پایان کتاب هفتم و پس از کشته شدن ولدمورت به دست هری، وزارت جادو هم از وجود مرگ‌خواران و تبهکارها پاک می‌شود و یکی از [[اعضای محفل ققنوس|اعضای وفادار محفل ققنوس]] وزیر جادو می‌شود.
 
== وزارت جادو در ايران ==
پس از اتفاقات بسيار و عوامل مخرب و بى اطلاع جامعه فاننزى ايران با اتحاد وزارت جادوى ايران را براى هماهنگى بيشتر ساخت كه به تاييد وبگاه پاترمور و ويكيا هم رسيده است. در حال حاضر رهبرى و مديريت اين مجموعه با شخص وزير سحر و جادو امير على فلاح ميباشد.
 
== پیوند به بیرون ==