باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* ۱۳۷۳ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: کلک، آینه پژوهش، نشر دانش، کرانه، ایران‌نامه، سال‌نامه گل آقا، گیله‌وا، گردون و مجموعه نامواره دکتر محمود افشار، نگارش و نشر سه مقاله غیر فارسی، چاپ کتاب‌های ممالک و مسالک، مقاله‌ها و رساله‌ها، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق؛ مجموعه پنجم: سیاست داخلی ایران در دوره احمد شاه، نگارش یادداشت بر تاریخ وقایع عشایری فارس، تاریخ‌نگاران ایران، دستور شهریاران، دیوان اشعار [[محمدسعید اشرف مازندرانی|اشرف مازندرانی]]، کتاب‌شناسی اطلاعات و ارتباطات، مجموعه مقالات هادی حسن، معاهدات و قراردادهای تاریخی دوره قاجاریه، مقاله‌ها و رساله‌ها، نامه‌های [[خان احمد خان|خان احمد خان گیلانی]]، یزد در سفرنامه‌ها، عضو هیئت امنا و ناظر استشاره‌ای منصوب دکتر [[علی‌اکبر سیاسی]] برای اداره کتابخانه اهدایی به دانشگاه یزد، انتشار ویرایش دوم فهرست چاپ‌کرده‌های ایرج افشار.
* ۱۳۷۴ مرگ همسر (شایسته افشاریه) در ۲۶ دی ماه، نگارش یادداشت بر [[شمیران]]، نگارش نوشته‌هایی در نشریه‌های: کلک، معارف، تحقیقات اسلامی، ره‌آورد و مجموعه‌های زبان اهل بشارت، سعی مشکور، نامواره دکتر محمود افشار، نامه شهیدی، سیمای فضیلت یزد، نگارش سفرنامه (از [[فیروزکوه]] تا [[جاجرم]])، نگارش و نشر دو مقاله غیر فارسی، فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ملی اتریش (وین)، چاپ کتاب‌های بستان العقول فی ترجمان منقول (یا) مناظره انسان و حیوان، فهرست‌واره کتابخانه مجتبی مینوی، روزنامه خاطرات بصیرالملک شیبانی: میرزا طاهر مستوفی، روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه، گزارش‌ها و نامه‌های دیوانی - سیاسی - نظامی [[امیرنظام گروسی]]، فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (جلد پنجم)، گزیده (چاپ دوم)، انیس الناس (چاپ دوم)، چاپ روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور (قهرمان میرزا).
* ۱۳۷۵ چاپ کتاب‌های مجمل‌الحکمه، کارنامه نصره‌الدوله ماکویی، الاکیال و الاوزان، فردنامه پاریس، بازنامه، نامه‌های لندن: از دوران سفارت تقی‌زاده در انگلستان، نامه‌های دوستان، یادگارهای یزد (چاپ دوم)، خاطرات و تالمات (چاپ هشتم)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های کلک، معارف، نامه فرهنگستان، جهان کتاب، نگاه نو، گیله‌وا و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، میراث اسلامی ایران، نامواره دکتر محمود افشار، اردبیل، المحقق الطباطبایی، پند و سخن، نگارش یادداشت بر دیوان مجد همگر، (مجموعه تاریخ) انتشارات فرزان روز، و نامه‌های دوستان، نظارت بر نشر (مجموعه تاریخ) انتشارات فرزان روز، فهرست الفبایی مؤلفان - مصنفان... ،مصنفان…، نگارش سفرنامه‌های (حلقه ابرقویه - جرقویه)، (جاجرم - فریومید از راهی دیگر)، (سفر از تهران به [[گچسر]]، [[نارنج‌بن]]، [[انزلی]]، [[رضوان‌شهر]]، [[آستارا]]، [[گردنه حیران]]، [[نمین]]، [[اردبیل]]، [[گرمی]]، [[بیله‌سوار]]، [[پارس‌آباد]]، [[اصلاندوز]]، [[خداآفرین]]، [[عبدالرزاق]]، [[کلیبر]]، [[اهر]]، [[ورزقان]]، [[خرونق]]، [[سیررود]]، [[علمدار گرگر]]، [[جلفا]]، [[مرند]]، [[اردک لو]]، [[النجق]]، [[کهل]]، [[ایوند]]، [[امند]]، خسروشاه، [[اسکو]]، [[کندوان]]، [[میلان]]، [[تبریز]]، [[ممقان]]، [[آذرشهر]]، [[قدمگاه]]، [[گوگان]]، [[اسکو]]، [[عجب‌شیر]]، [[خانیان]]، [[بناب]]، [[مراغه]]، [[ینگی آباد]]، [[صائین دژ]]، [[تکاب]]، [[غارکرفتو]]، تکاب، [[تخت سلیمان]]، بابانظر، فلفله، [[بهستان]]، آدام اتا، [[زنجان]]، سجاس، قیدار، [[حصار خرقان]]، حسین‌آباد، [[تاکستان]] و بازگشت به تهران)، ([[کرمانشاه]]، [[هرسین]]، نورآباد، [[الشتر]]، [[خرم‌آباد]]، [[دزفول]]، [[شوش]]، [[شوشتر]]، [[مسجد سلیمان]]، منجنیق، [[قلعه تل]]، [[ایذه]]، (از [[سرخس]] به [[آزادوار]])، (زادگاه رستم).
* ۱۳۷۶ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های کلک، گلستان، ایرانشناسی، ره‌آورد، معارف، آینه میراث، جهان کتاب، فرهنگ، نگاه نو، نامه فرهنگستان، فصلنامه شقایق و مجموعه‌های سخنواره، یاد بهار، درخت معرفت، دبیر ادیب: جشن نامه محمد دبیر سیاقی، یادگارنامه زرین‌کوب، میراث اسلامی ایران، نگارش یادداشت بر ارمغان ادبی، نگارش سفرنامه‌های: (ناکجاآباد، تادل پارس)، (طواف شاه جهان)، (بیدرکجا به‌شوق تنگ غرقاب)، نگارش و نشر ۱۴ مقاله غیر فارسی، عضو افتخاری انجمن مطالعات ایرانی Society for Iranian Studies (آمریکا)، عضو شورای علمی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، چاپ کتاب‌های تحفه المحبین: در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن، کاروان‌سراهای اصفهان در دوره صفوی، شهرآشوب، معزیه (رساله در علم فراست)، تذکره نقشبندی، سخنواره: یادنامه دکتر پرویز ناتل خانلری، نامه مینوی (چاپ دوم).
* ۱۳۷۷ انتشار ارج نامه ایرج (۲مجلد)،
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:افشار، ایرج}}
 
[[رده:استادان دانشگاه تهران]]
[[رده:اهالی تهران]]