باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۱۲ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
* عمویم جمشیدخان، رضا کریم مجاور، تهران:نشر افراز ۱۳۹۳؛ مریوان حلبچه ایی ۱۳۹۵
* غزلنویس و باغهای خیال، سردار محمدی، تهران:نشر افراز ۱۳۹۵
* شهر همنوازان سپيد، الهه قاسم زاده، تهران، انتشارات دات١٣٩٥
 
;شعر:
:
* از سوگ گل تا خون فرشته، [[آرش سنجابی]]، [[تهران]]، [[انتشارات افراز]]، ۱۳۸۸<ref>{{پک|علی|۱۳۸۸|ک=از سوگ گل...|ش=۲}}</ref>
* نردبانی در غبار: برگزیده‌ای از اشعار کتاب از سوگ گل... تا خون فرشته، [[عباس محمودی]]، [[تهران]]: [[انتشارات افراز]]، ۱۳۹۰<ref>{{پک|علی|۱۳۹۰|ک=نردبانی در غبار}}</ref>
کاربر گمنام