تفاوت میان نسخه‌های «سازمان بین‌المللی استانداردسازی»

بدون خلاصه ویرایش
(همه چیز.چون نوشته ی قبلی مزخرفی بیش نبود)
سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه ۲۰۰۱ دارای ۱۳۸ عضو شامل ۹۱ عضو اصلی, ۳۶ عضو مکاتبه ای و ۱۱ عضو مشترک بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.
 
'''۲- ریشه کلمه (ISO) از چه مشتق شدهچیست است؟؟'''
 
تصور می شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization
کاربر ناشناس