تفاوت میان نسخه‌های «قانون آووگادرو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برای روشن تر شدن مطلب: دو نمونه که یکی دارای گاز [[نیتروژن]] است و دیگری [[هیدروژن]]، به شرطی که دما و فشار برابر داشته باشند، تعداد مولکول برابر نیز دارند البته گاز باید رفتار گاز کامل را داشته باشد. گازهایی که در دسترس اند هیچ‌یک کامل نیستند برای همین در این قانون کمی تقریب وجود دارد با این حال همچنان مفید است و اعتبار کافی را دارد.
 
سلام ممد خوبی
== بیان ریاضی ==
چه خبرا حالت خوبه
بیان ریاضی قانون آووگادرو به قرار زیر است:
:''k'' یک [[ثابت فیزیکی|عدد ثابت]] می‌باشد.
::<math>\frac{V}{n} = k</math>
که در آن:
:''V'' حجم گاز.
:''n'' [[مقدار ماده|مقدار مادهٔ]] گاز.
:''k'' یک [[ثابت فیزیکی|عدد ثابت]] می‌باشد.
مهم ترین حرفی که در قانون آووگادرو زده می‌شود این است که مقدار عدد ثابت برای تمامی گازها یکسان است و به آن [[ثابت عمومی گازها]] گفته می‌شود و این به این معنی است که:
::<math>\frac{p_1\cdot V_1}{T_1\cdot n_1}=\frac{p_2\cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} = constant</math>
کاربر ناشناس