تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:اخترشناسی»

جز
|-
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |
<div style="float:right; width:100%">
</div>
 
<div style="float:right; width:100%">
{{/Header}}
 
{{/box-header|<big>{{درشت|درگاه اخترشناسی</big>}}|{{FULLPAGENAME}}/آشناسازی|}}
{{درگاه:اخترشناسی/آشناسازی}}
{{/box-footer|}}
<div style="float:right; width:55%;"> <!-- This width add to the the margin below to equal 100٪-->
 
{{Random portal component|max=5|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتارهای برگزیده...برگزیده…|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=3|header=زندگی‌نامهٔ برگزیده|footer=زندگی‌نامهٔ برگزیده...برگزیده…|subpage=زندگی‌نامهٔ برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{/box-header|''نوشتارهای برگزیده''|درگاه:اخترشناسی/نوشتارهای برگزیده|}}
<div style="float:left; width:44.5%">
 
{{Random portal component|max=22|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگارهٔ برگزیده...برگزیده…|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19۱۹}}
 
{{Random portal component|max=2|header=گفتاورد|footer=گفتارهای برگزیده...برگزیده…|subpage=گفتاورد|seed=19۱۹}}
 
{{/box-header|''برج فلکی کنونی''|درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/{{ماه خورشیدی}}}}
{{درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/{{ماه خورشیدی}}}}
{{/box-footer|[[درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی|برج‌های فلکی...فلکی…]]}}
 
{{Random portal component|max=1|header=آیا می‌دانید|footer=بیشتر...بیشتر…|subpage=آیا می‌دانید|seed=19۱۹}}
 
</div>
۱

ویرایش