تفاوت میان نسخه‌های «متروی اهواز»

ایستگاههای خط ۱
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(ایستگاههای خط ۱)
 
==== ایستگاههای خط ۱ ====
۱- زرگان ۲- پایانه ۳- خرم نوشخرکوشک ۴- اقبال ۵- فرودگاه ۶- زیتون ۷-شهید بندر ۸- شرکت نفت ۹- دروازه ۱۰- مرکز فرهنگی ۱۱-هفتم تیر ۱۲- امام خمینی ۱۳- نادری ۱۴- ساعت ۱۵- پارک ۱۶- دانشگاه ۱۷-خوابگاه دانشگاه ۱- آب وبرق ۱۹- سه راه فروردین ۲۰- کارگر ۲۱-کودک ۲۲- پردیس ۲۳- پل ششم ۲۴-بقایی
 
==== فازهای بهره‌برداری خط ۱ ====
کاربر گمنام