تفاوت میان نسخه‌های «رصدخانه مراغه»

<gallery>
Rasadkhane-Maragheh.jpg|رصدخانه مراغه
Inside Maragheh observatory.jpg|داخل رصدخانه مراغه
(((رصد_خانه_در_یک_روز_برفی_)))_-_panoramio.jpg|رصد خانه در یک روز برفی
(((محیط_داخلی_رصد_خانه_)))_-_panoramio.jpg|محیط داخلی رصدخانه مراغه
(((رصد_خانه_در_یک_روز_زمستانی_زیبا_)))_-_panoramio.jpg|رصدخانه مراغه در یک روز زمستانی
Maragheh-observatory.jpg|رصدخانه مراغه
Maragheh Observatory 02.JPG|رصدخانه مراغه
 
</gallery>