تفاوت میان نسخه‌های «مکتب سنت‌گرایی»

جز
ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+مرتب+
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+مرتب+)
مهمترین متفکران این مکتب در سده بیستم [[رنه گنون]](عبدالواحد یحیی)، [[آننده کومرسوامی]] و [[فریتهیوف شوئون]] (عیسی نورالدین احمد) بوده اند. همچنین، از دیگر متفکران سرشناس این مکتب [[تیتوس بورکهارت]]، [[مارتین لینگز]] (ابوبکر سراج‌الدین)، [[سید حسین نصر]] هستند.
 
== متفکران سرشناس ==
 
* [[رنه گنون]](عبدالواحد یحیی) (1886-1951)
==متفکران سرشناس==
* [[آننده کومرسوامی]] (1877-1947)
*[[رنه گنون]](عبدالواحد یحیی) (1886-1951)
* [[فریتهیوف شوئون]] (عیسی نورالدین احمد)
*[[آننده کومرسوامی]] (1877-1947)
* [[تیتوس بورکهارت]] (1908-1984)
*[[فریتهیوف شوئون]] (عیسی نورالدین احمد)
* [[مارتین بوبر]] (زاده ۱۸۷۸– درگذشته ۱۹۶۵)
*[[تیتوس بورکهارت]] (1908-1984)
* [[مارتین بوبرلینگز]] (زادهابوبکر ۱۸۷۸–سراج‌الدین) درگذشته ۱۹۶۵(1909-2005)
* [[سید حسین نصر]] (تولد:۱۹۳۳م. یا ۱۳۱۲ ش.)
*[[مارتین لینگز]] (ابوبکر سراج‌الدین) (1909-2005)
* [[ژان لوئی میکون]](Jean-Louis Michon) (1924-2013)
*[[سید حسین نصر]] (تولد:۱۹۳۳م. یا ۱۳۱۲ ش.)
* [[مارکو پالیس]] (1895-1989)
*[[ژان لوئی میکون]](Jean-Louis Michon) (1924-2013)
* [[مارکوهیوستون پالیساسمیت]] (18951919-19892016)
* [[جین بورللا]] (Jean Borella) (تولد 1930)
*[[هیوستون اسمیت]] (1919-2016)
* [[جینجولیوس بورللااولاً]] (JeanJulius BorellaEvola) (تولد 19301898-1974)
* [[ویلیام چیتیک]] (تولد:1943)
*[[جولیوس اولا]] (Julius Evola) (1898-1974)
* [[ویلیامهری چیتیکاولدمیدو]] (Harry Oldmeadow) (تولد:1943 1947)
* [[هریجیمز اولدمیدوکاستینگر]] (HarryJames OldmeadowCutsinger) (تولد: 19471953)
* [[جیمزولفگانگ کاستینگراسمیت]] (James Cutsinger) (تولد:19531930)
* [[تاگ لیندبوم]](1909-2001)
*[[ولفگانگ اسمیت]] (تولد:1930)
* [[رضا شاه کاظمی]]
*[[تاگ لیندبوم]](1909-2001)
* [[الکساندر دوگین]]
*[[رضا شاه کاظمی]]
*[[الکساندر دوگین]]
{{فلسفه}}
{{فلسفه دین}}
 
[[رده:فلسفه معاصر]]
[[رده:خرد جاویدان]]
[[رده:سنت‌گرایی]]
[[رده:فلسفه معاصر]]
۴٬۳۱۹٬۸۵۲

ویرایش