تفاوت میان نسخه‌های «طایفه زند»

(افزودن منبع. لطفا کاربری غیر از Hosseiniran بررسی کند.)
{{دیگر کاربردها|زند}}
'''طایفه زند''' یکی از [[طوایف لک ایران]] است.<ref>Vladimir Minorsky, "The Guran" in Bulletin of School of Oriental and African Studies, 11, No. ۱, (۱۹۴۳).</ref> آنها شاخه‌ای از [[لرها]] هستند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/karim-khan-zand |عنوان =KARIM KHAN ZAND | ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |تاریخ = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵|تاریخ بازدید = ۲ مارس ۲۰۱۶}}</ref><ref>''Muhammad Karim Khan, of the Zand clan of the Lur tribe, suc- ceeded in imposing his authority on parts of the defunct Safavid empire'', David Yeroushalmi, ''The Jews of Iran in The Nineteenth Century: Aspects of History, Community, and Culture'', BRILL, 2009, ISBN 978-90-04-15288-5, [https://books.google.com/books?id=XYlGS3s3zTQC&pg=PR39&dq= "Muhammad+Karim+Khan,+of+the+Zand+clan+of+the+Lur+tribe,+suc-+ceeded+in+imposing+his+authority+on+parts+of+the+defunct+Safavid+empire"&hl=en&ei=_gJLTsPHGYPEmAXM_oiPCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q="Muhammad%20Karim%20Khan,%20of%20the%20Zand%20clan%20of%20the%20Lur%20tribe,%20suc-%20ceeded%20in%20imposing%20his%20authority%20on%20parts%20of%20the%20defunct%20Safavid%20empire"&f=false p. xxxix.]</ref><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, ISBN 978-0-521-20095-0, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64&dq= "the+bulk+of+the+evidence+points+to+their+being+one+of+the+northern+Lur+or+Lak+tribes,+who+may+originally+have+been+immigrants+of+Kurdish+origin.+"&hl=en&ei=Qv1KTtz2K4mOmQX07_X5Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q="the%20bulk%20of%20the%20evidence%20points%20to%20their%20being%20one%20of%20the%20northern%20Lur%20or%20Lak%20tribes,%20who%20may%20originally%20have%20been%20immigrants%20of%20Kurdish%20origin.%20"&f=false p. 64.]</ref><ref name="ReferenceA">کریم‌خان زند، «جان. ر. پری»، داود نعمت‌اللهی، ص.38 - 39</ref><ref>قوم لر در آینه تاریخ، حشمت الله رحمتی، ص 110</ref><ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی=رمضانی| نام=عباس| عنوان=کریمخان زند| سال=1386| ناشر=ترفند| مکان=تهران| شابک=964-7332-46-7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی=فاروقی| نام=فواد| عنوان=شهریار بی تاج و تخت| سال=1391| ناشر=کوشش| مکان=تهران| شابک=964-6326-05-6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = لطفعلی خان زند از شاهی تا تباهی| نام خانوادگی = پناهی سمنانی| نام = محمد|ناشر = انتشارات کتاب نمونه|مکان = تهران| صفحه = صفحه 19 و 21}}</ref><ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/zand-dynasty The founder of the dynasty was Moḥammad Karim Khan b. Ināq Khan (Figure 1; commonly known as Karim Khan Zand) of the Bagala branch of the Zand, a pastoral tribe of the Lak branch of Lors.]</ref><ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = رستم التواریخ| نام خانوادگی = آصف| نام = محمد هاشم| سال = 1352| ناشر = انتشارات امیرکبیر|مکان = تهران| صفحه = صفحه 284}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = ارتش ایران در دوره زندیه| نام خانوادگی = شعبانی| نام = رضا| صفحه = صفحه 62}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب |کتاب = دلاور زند| نام خانوادگی = نظمی| نام = نصرت| سال = 1369| ناشر = انتشارات عارف و انتشارات ارغوان| صفحه = صفحه 5}}</ref><ref>''the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur collectively called Lak , who may originally have been of Kurdish origin. '',John R. Perry, ''Karim Khan Zand '', 2012, ISBN 1780741995,[https://books.google.com/books?id=hQfrAQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Karim%20Khan%20Zand&pg=PT24#v=onepage&q&f=false]</ref> [[کریم خان زند]] و [[لطفعلی خان زند]] پادشاهان سلسله [[زندیه]] از افراد مشهور این طایفه هستند. جمع کثیری از زند در زمان صفویه به ملایر و [[دره گز]] خراسان تبعید شدند. در دوران صفویه و افشار ایل زند گاه به عثمانیها و زمانی به افغانها می‌تاختند و دارائی آنها را به یغما می‌بردند و با این کار بر آن بودند که دشمنان را از ایران برهانند.<ref>http://mehremihan.ir/history/1252-zan-zand.html</ref>
 
گروهی معتقدند زندها [[کرد]] بوده اند.<ref>''One of the contenders for power was Karim Khan Zand, a member of the kurdish Lak tribe near Shiraz'', William Marsden, Stephen Album, ''Marsden's Numismata orientalia illustrata'', Attic Books, 1977, ISBN 978-0-915018-16-1, [https://books.google.com/books?id=zDtmAAAAMAAJ&q= "One+of+the+contenders+for+power+was+Karim+Khan+Zand,+a+member+of+the+Lak+tribe+near+Shiraz,"&dq="One+of+the+contenders+for+power+was+Karim+Khan+Zand,+a+member+of+the+Lak+tribe+near+Shiraz,"&hl=en&ei=vfVKTuL8J6H8mAXfp8TxBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA p. 158.]</ref><ref>Karim Khan, the founder of the Zand dynasty of Persia that succeeded the Afsharids, was himself born to a family of these Lak deportees (of the Zand tribe), [[مهرداد ایزدی]], ''The Kurds: A Concise Handbook'', Taylor & Francis, 1992, ISBN 978-0-8448-1727-9, [https://books.google.com/books?id=I9mr6OgLjBoC&pg=PA12&dq= "Karim+Khan,+the+founder+of+the+Zand+dynasty+of+Persia+that+succeeded+the+Afsharids,+was+himself+born+to+a+family+of+these+Lak+deportees+(of+the+Zand+tribe).+"&hl=en&ei=MfdKTpKjO8r9mAXQjtWSCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q="Karim%20Khan,%20the%20founder%20of%20the%20Zand%20dynasty%20of%20Persia%20that%20succeeded%20the%20Afsharids,%20was%20himself%20born%20to%20a%20family%20of%20these%20Lak%20deportees%20(of%20the%20Zand%20tribe).%20"&f=false p. 12.]</ref><ref name="p. 17">''Kurdish leader, Karim Khan Zand,...'', [[Wadie Jwaideh]], ''The Kurdish National Movement: Its Origins and Development'', Syracuse University Press, 2006, ISBN 978-0-8156-3093-7, [https://books.google.com/books?id=FCbspX-dGPYC&pg=PA17&dq= "Kurdish+leader,+Karim+Khan+Zand,+who+for+nearly"&hl=en&ei=9flKTu6BGcL-mAW206zxBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q="Kurdish%20leader,%20Karim%20Khan%20Zand,%20who%20for%20nearly"&f=false p. 17.]</ref><ref name="p. 308">Lokman I. Meho, Kelly L. Maglaughlin, ''Kurdish Culture and Society: An Annotated Bibliography'', Greenwood Publishing Group, 2001. ISBN 978-0-313-31543-5, [https://books.google.com/books?id=sl4PIeyWriUC&pg=PA308&dq= "Karim+Khan+Zand,+the+founder+of+the+Kurdish+Zand+dynasty"&hl=en&ei=QftKTviXOLD2mAWLiPSICA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q="Karim%20Khan%20Zand,%20the%20founder%20of%20the%20Kurdish%20Zand%20dynasty"&f=false p. 308.]</ref><ref name="Jwaideh 2006">{{cite book|last=Jwaideh|first=Wadie|title=The Kurdish national movement: its origins and development|year=2006|url=https://books.google.no/books?id=FCbspX-dGPYC&pg=PA17&dq=Karim+KhanZand+Kurdish#v=onepage&q=Karim%20Khan%20Kurdish&f=false}}</ref> رسالهٔ دکتری جان. ر. پری در[[دانشگاه کمبریج]] در سال ۱۹۶۹میلادی در مورد کریم‌خان زند، طایفهٔ زند را این گونه معرفی کرده‌است:
«طایفهٔ زند سه تیرهٔ مشخص دارد:
* زند بگله
== پراکندگی ==
زمانی که شمار جمعیتی این خاندان، افزایش می‌یابد، قدرت آنان نیز در منطقه سکونتشان روبه گسترش می‌نهد و گروه‌های دیگری از مردان اطراف آنان بدانها می‌پیوندند و سه تیره به نامهای: زند بلگه، زند هزاره و زندخراجی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه کوچاندن عده‌ای از آنان از سوی [[آغامحمدخان قاجار]] به [[لرستان]] و کوچ کردن گروه‌های دیگر از آنان بسوی [[عراق]] به دلایلی مختلف پراکنده شده‌اند و در مناطق ذیل پس از کریم خان زند ([[وکیل‌الرعایا]])، سلسله [[زندیه]] رو به سقوط رفت، تا جایی که بازماندگان این طایفه را به شهرهای بد آب و هوا و دور از شیراز (پایتخت حکومت) - قم - [[گرمسار]] - [[ورامین]] - خراسان - [[ملایر]] - جنوب تهران ([[یافت آباد]]) تبعید کردند و عده‌ای به کوه‌های [[جوپار]] واقع در استان [[کرمان]] و استان [[خوزستان]]-[[ایذه]] پناه بردند. امروزه در استان‌های [[خراسان]] و[[لرستان]] و [[همدان]] و [[کردستان]] و [[استان فارس|فارس]] و [[کرمان]] و [[تهران]] و[[قم]] و [[سمنان]] و [[خوزستان]] طوایف «زند» پراکنده شده‌اند.
 
تهران: اسماعیل خان فرزند مهدی خان پس از درگذشت پدرش در سن 15سالگی بهمراه مادرش کربلایی خانم به تهران نزد نظام لشکر آمد و او نام خانوادگی آنان را به نیک سرشت تغییر داد سپس او را به نایبی خود در منطقه توره فرستاد.
 
کرمان: باستانی پاریزی یادآوری می‌کند: یک تیره از زندیان که لقب حسین شاهی داشتند و خود حسین شاه نوه صادق خان برادر کریم خان بود، در جوپار (منطقه‌ای خوش آب و هوا) به دلیل ضعف حکومت ناصر الدین شاه با زدن سکه بر چرم شتر و با کمک سربازان وفا دار به زندیه حکومت می‌کرد؛ و روی سکه اش چنین شعری نوشته بود:
== نام‌های دیگر ==
نام‌های زیر از طوایف «زند» به شمار می‌آیند:
[[زند]]، زندی،زندی(نیک سرشت)، زند پور حسین شاهی، شفا زند، ژند، زند اعظم، زند مقدم، زندی پور، پور زند، زند وکیل، زند وکیلی، زند کریمی، زند کشکولی، زند وکیلی، شمس‌اللهی، زند خانه شهری، زند باف، زند کریم خانی، زند لک، [[یافت آبادی|زند یافت آبادی]]، زند بابا رئیسی، زندیه، لشنی زند، لشنی، خواجه پور، خواجه پورتادوانی، خواجه، خواجه دوانی
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس