باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
'''نهر تیری''' در قدیم به زمین‌هایی که در مشرق [[دجله]] و مغرب [[اهواز]] واقع شده‌است، گفته می‌شد. این نام در [[قرون وسطی]] به ''حویزه'' و بعدها به ''بنی طرف'' تغییر پیدا کرد. بنی طرف نام بزرگترین قبیله‌ای است که در این ناحیه ساکن است. این محل اکنون [[دشت میشان]] نام دارد و مرکزش [[سوسنگرد]] و [[حویزه]] یکی از بخش‌های آن است. [[یاقوت حموی]] در وجه تسمیهٔ آن می‌نویسد، اردشیر پسر اسفندیار نهر آن را حفر کرد و به شخصی به نام تبرا از فرزندان گودرز وزیر بخشید. (برگرفته از [[معجم البلدان]])<ref>{{پک|ممتحن|۱۳۴۵|ک=ماهنامهٔ آموزش و پرورش |جلد = ۳۶۷|ص=۵۲}}</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =ممتحن| نام =حسین علی | عنوان = گندیشاپور خوزستان و سوابق علمی آن| ژورنال =ماهنامهٔ آموزش و پرورش | مکان = تهران| شماره = ۳۶۷ | سال = ۱۳۴۵}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =ممتحن| نام =حسین علی | عنوان = گندیشاپور خوزستان و سوابق علمی آن| ژورنال =ماهنامهٔ آموزش و پرورش | مکان = تهران| شماره = ۳۶۷ | سال = ۱۳۴۵}}
 
[[رده:جغرافیای تاریخی ایران]]