تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی آستوریاس»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب (۱۴.۶ core): + ۵ رده)
 
[[رده:پادشاهی آستوریاس]]
[[رده:اسپانیاتاریخ در سده ۱۰ (میلادی)آستوریاس]]
[[رده:تاریخ پرتغال قرون وسطی]]
[[رده:کشورهای سابق در اروپاشبه‌جزیره ایبری]]
[[رده:کشورهای سابق در اروپا]]
[[رده:پادشاهی‌های سابق]]
[[رده:پادشاهی‌های گذشته در اروپا]]
[[رده:تاریخ اسپانیااندلس]]
[[رده:تاریخ پرتغال بر پایه حکومت]]
[[رده:سقوط آندلس]]
[[رده:پرتغال در سده ۸ (میلادی)]]
[[رده:اسپانیا در سده ۸ (میلادی)]]
[[رده:اسپانیا در سده ۹ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شدهاسپانیا در سده ۱۰ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای بنیان‌گذاری‌شده در ۷۱۸ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۹۲۵دهه ۹۲۰ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در سده ۱۰ (میلادی)]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۷۱۸ (میلادی) در اروپا]]
[[رده:پادشاهی‌هایانحلال‌های گذشته۹۲۴ (میلادی) در اروپا]]
<!---[[رده:پرتغال دربنیان‌گذاری‌های سده ۸ (میلادی) در پرتغال]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های سده ۸ (میلادی) در اسپانیا]]--->
[[رده:تاریخ آستوریاس]]
[[رده:تاریخ اسپانیا]]
[[رده:تاریخ پرتغال]]
[[رده:تاریخ پرتغال بر پایه حکومت]]
[[رده:سقوط آندلس]]
[[رده:کشورهای سابق در اروپا]]