تفاوت میان نسخه‌های «لوئی چهارم فرانسه»

جز
درج برچسب لحن نامناسب و منبع نیاز
جز (حذف الگوی نالازم و بهبود ظاهری مقاله)
جز (درج برچسب لحن نامناسب و منبع نیاز)
{{لحن}}
{{بهبود منبع}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| عنوان = پادشاه [[فرانک باختری]]