تفاوت میان نسخه‌های «دین ابراهیمی»

(با فرض حسن نیت ویرایش 37.153.177.53 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل))
[[ابراهیم]] از پیامبران (یا یکی از [[سه شه‌پدر]] در سنت یهود) سامی است که داستان او در [[قرآن]] و [[تورات]] با اختلافات جزئی آمده است.
 
گفته می‌شود بیش از ۵۴ درصد از جمعیت جهان پیرو یکی از ادیان ابراهیمی می‌باشند. بزرگترین ادیان ابراهیمی به ترتیب زمانی عبارتند از [[یهودیت]] (۱ هزاره قبل از میلاد مسیح)، [[مسیحیت]] (قرن یکم میلادی)، [[اسلام]] (قرن هفتم میلادی) و [[دیانت بهائی]] (قرن نوزده میلادی).<ref name=adherents>{{cite web |last=Hunter |first=Preston |title=Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents |url=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html |publisher=Adherents.com}}</ref><ref name="britannica_stats">{{cite web |title=Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2002 |url=http://www.britannica.com/eb/table?tocId=9394911 |work=[[Encyclopædia Britannica]] |year=2002 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20070312004028/http://www.britannica.com/eb/table?tocId=9394911 |archivedate=12 March 2007 |deadurl=yes|accessdate=15 September 2014}}</ref><ref>* {{cite web |title=Why "Abrahamic"? |publisher=Lubar Institute for Religious Studies at U of Wisconsin |url=http://lisar.lss.wisc.edu/welcome/Why%20Abrahamic.html |accessdate=3 March 2012}}
* {{cite journal |last=Lawson |first=Todd |editor-last=Cusack |editor-first=Carole M. |editor2-last=Hartney |editor2-first=Christopher |title=Baha'i Religious History |journal=Journal of Religious History |volume=36 |issue=4 |pages=463–470 |date=December 13, 2012 |url=http://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history |jstor=|issn=1467-9809 |doi=10.1111/j.1467-9809.2012.01224.x |accessdate=September 5, 2013}}
* {{Cite journal |last=Collins |first=William P. , reviewer |title=Review of: The Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam / F. E. Peters. -- New ed. -- Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004 |journal=Library Journal |volume=129 |issue=14 |pages=157, 160 |publisher=|location=New York |date=September 1, 2004 |url=http://www.hclib.org/pub/bookspace/discuss/?bib=1061320&theTab=Reviews |accessdate=Sep 13, 2013}}</ref>
 
== ریشه‌شناسی ==
گفته می‌شود عبارت '''دین ابراهیمی''' به سادگی نشان می‌دهد که تمامکم این ادیان دارای یک منبع معنوی مشترک می‌باشند.<ref name="Massignon 1949">{{harvnb|Massignon|1949|pp=20–23}}</ref> دین یهود خود را دنبال کننده ابراهیم و پیروان ابراهیم می‌داند و از ابراهیم به عنوان اولین [[سه شه پدر|شه پدر]] یاد می‌کند. مسیحیان ابراهیم را به عنوان پدر ایمان می‌شناسند.{{bibleref2c|Rom.|۴}} در اسلام و کتاب آن [[قرآن]] بارها به ایمان ابراهیم اشاره شده و در آیه ۱۲۵ [[سوره نساء]] دین راستین را در پیروی از آیین ابراهیم [[یکتاپرست]] می‌داند.{{Cite quran|4|125}}<ref name="J.Smith98">{{harvnb|Smith|1998|p=276}}</ref><ref name="Anidjar2001">{{harvnb|Derrida|2002|p=3}}</ref>
 
'''تمام ادیان بزرگ ابراهیمی ادعای نسب مستقیم به [[ابراهیم]] را دارند:'''
* قسمت اول کتاب مقدس مسیحیان یا همان [[انجیل]] نیز از [[کتاب عهد عتیق]] مشتق شده و ادعای مشابه یهودیان را مطرح می‌کند. مسیحیان نیز تحت میثاق جدید خود را امت‌هایی پیوند زده شده به ابراهیم می‌دانند.
* مسلمانان نیز [[محمد]] را از نسل ابراهیم و فرزندش [[اسماعیل]] می‌دانند.<ref>Saheeh al-Bukharee, Book 55, hadith no. 584; Book 56, hadith no. 710</ref>
* بهاییان نیز [[بهاءالله]] را سید و از نسل محمد و در نتیجهه از فرزندان ابراهیم می‌دانند.<ref>{{Cite web |title=Part Four – On the Origin, Powers and Conditions of Man |url=http://www.bahai-library.com/writings/abdulbaha/saq/57.html |website=www.bahai-library.com |accessdate=2015-09-05}}</ref>
 
== منشأ و تاریخ ==
'''[[اسلام]]''' در قرن هفتم میلادی با یک دیدگاه به شدت توحیدی نسبت به خدا ظهور یافت. [[محمد]] پیامبر این دین می‌باشد. تمام مسلمانان قرآن را به عنوان کتاب مقدس خود می‌دانند. مسلمانان معتقدند تمام پیامبران از آدم تا محمد دارای هدف مشترکی بوده و پیام آور [[یکتاپرستی|توحید و یکتاپرستی]] بوده‌اند. در قرآن [[سوره احزاب]] آیه ۴۰ از محمد به عنوان آخرین پیامبر یاد شده است.{{Cite quran|33|40}}
 
'''[[بهاییت]]''' در قرن نوزده میلادی با نوید [[باب|بب]] و ادعای پیامبری [[بهاالله]] آغاز شد<nowiki/>د ولی در قرآن آخرین پیامبر محمد معرفی شدهمع. بهاییان کتب تورات، انجیلل و قرآن را محترم می‌شمرند و نوشته‌های بهاءالله و عبدالبهاء را به عنوانمیه کتب مرکزی خود می‌دانند.
 
== اشتراکات ==
 
=== یکتاپرستی ===
تمامی ادیان ابراهیمی ادعای [[یکتاپرستی]] دارند و معتقدند خدایی یگانه را می‌پرستند هر چند دارای نام‌های مختلفی (خدا، [[الله]]، [[یهوه]]، GOD) می‌باشد.<ref name="Peters">{{Cite book| last = Peters | first = Francis E. | authorlink = Francis E. Peters | last2 = Esposito | first2 = John L. | author2-link = John L. Esposito | title = The children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam | publisher = Princeton University Press | year = 2006| url = http://books.google.com/?id=Zu6EAAAACAAJ | isbn = 978-0-691-12769-9}}</ref> تمامی آن‌ها معتقدند خدا جهان را خلق کرده، یکتاست و کلیه قوانین از جانب اوست. با این حال مسیحیت اگرچه ادعا نمی‌کند که به سه خدا اعتقاد دارد ولی اعتقاد آن‌ها به خدا سه‌گانه (متحد در یک ذات) یا همان [[تثلیث]] که اعتقاد تعداد زیادی از مسیحیان است سبب شده تا با مفاهیم یهودیان، مسلمانان و بهاییان در مورد یکتاپرستی اختلافاتی داشته باشند.
 
=== پیامبری ===
کاربر گمنام