تفاوت میان نسخه‌های «نوادر التبادر لتحفة البهادر»

←‏محتوای کتاب: اصلاخ متن/
(←‏ایجاد نوادر التبادر: ابرابزار/ اصلاح ارقام/)
 
(←‏محتوای کتاب: اصلاخ متن/)
 
== محتوای کتاب ==
کتاب دارای دوازده فن(بخش) است که هر یک شامل شش مقاله استمی‌باشد. فن یازدهم کتاب در شش مقاله در باب علم فلاحت است. در این کتاب به [[کبوترخانه]] اشاره شده است.
 
== کشاورزی ==