تفاوت میان نسخه‌های «نوادر التبادر لتحفة البهادر»

جز
جز (Hamid Hassani صفحهٔ نوادر التبادر لتحفه البهادر را به نوادر التبادر لتحفة البهادر منتقل کرد: ة گرد)
| موضوع = [[دانشنامه فارسی]] ۶۶۹ ق/۱۲۷۱م
| سبک =
| ناشر = [[بنیاد فرهنگ ایران]] به کوشش محمد دانش‌پژوه و ایرج افشار
| ناشر فارسی =
| محل انتشارات = تهران
 
== کشاورزی ==
مقاله‌های کتاب که دربارهدربارهٔ [[کشاورزی]] می‌باشد، هشت مقاله را شامل می‌شود.
 
مقاله پنجم و ششم از فن دهم، اندر منافع اشجار و اثمار می‌باشد؛ و شش مقاله فن یازدهم عبارتند از:
۴۹٬۷۹۳

ویرایش