تفاوت میان نسخه‌های «کنسرتو پیانو شماره ۱۰ (موتسارت)»

بدون خلاصه ویرایش
|scoring={{hlist|۲ پیانو|ارکستر}}
}}
'''کنسرتو پیانوی شماره ۱۰ در می بمل ماژور برای دو پیانو''' نوشته شده است. تاریخ دقیق اتمام آن مشخص نیست، اما تحقیقات چند محقق مانند [[آلن تایسون]] نشان می‌دهد که کادانس‌هایی[[کادانس‌]]هایی که موتزارت و پدرش برای مومان‌های[[موومان‌]]های اول و سوم آن نوشتند، بر کاغذهایی نوشته شده که در سال‌های ۱۷۷۵ الی ۱۷۷۷ استفاده می‌شده است. منابع دیگری نیز مانند دو [[کتاب]] Mozart: Studies of the Autograph Scores و The Concerto: A Research and Information Guide
نوشتهٔ لیندمن تاریخ اتمام آنرا به سال ۱۷۷۹ نسبت می‌دهند. این باور وجود دارد که موتزارت قطعه را برای اجرای خود و خواهرش نوشته است. چند سال بعد از تصنیف این قطعه نیز او آنرا با یکی از شاگردان خویش به نام Josepha Barbara von Auernhammer اجرا کرد.
 
== سبک و عناصر ==
[[کنسرتو]] ابتدا برای دو پیانو،[[پیانو]]، ۲ ابوا،[[ابوا]]، ۲ فاگوت،[[فاگوت]]، ۲ [[هورن]] و [[ساز زهی|سازهای زهی]] نوشته شده بود ولی بعدها موتزارت به [[پارتیتور]] قطعه ۲ [[کلارینت]]، ۲ [[ترومپت]] و [[تیمپانی]] را نیز اضافه کرد. ۳ موومان آن عبارتند از:
 
آلگرو ۴/۴{{سخ}}