واجب: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''واجب تخییری''': واجب تخییری، آن است که دو یا چند عمل از [[تکلیف شرعی|مکلَف]] خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام دهد. مانند: اختیار در اقامه [[نماز جمعه]] یا [[نماز ظهر]] در روز [[جمعه]]<ref name="ReferenceB"/>
 
'''واجبات'''
'''واجبات''' عبارتند از:<ref>رساله عملیه آیت‌الله [[ناصر مکارم شیرازی]]</ref> و<ref>تحریر الوسیله امام خمینی</ref>
 
'''واجبات''' عبارتند از:<ref>رساله عملیه آیت‌الله [[ناصر مکارم شیرازی]]</ref> و<ref>تحریر الوسیله امام خمینی</ref>
ا-تحقیق دراصول دین2- اجتهاد تحقیق یااحتیاط درفروع3-طهارت بدن لباس ومکان سجده درنماز4-طهارت مسجدوقرآن متنجس5-طهارت نام خدا ومعصومین تربت ازنجاست6-وضو غسل یاتیمم برای نماز7-غسل کفن حنوط دفن ونمازمیت8-نمازهای یومیه9-سایرنمازهای واجب(5مورد)10- واجبات نماز(11مورد)-11-رعایت اوقات نماز12-روبقبله کردن محتضر13-سترعورت درنمازبرای مرد14-پوشش کامل زن درنماز15-شناخت قبله برای نماز16-سجده های واجب وسهو17-روزه ماه مبارک رمضان18-خمس درمواردمذکوره19-زکات مال20-زکات فطره21-یکبارحج درعمر22-نجات جان مسلمان23-پیگیری شغل برای تامین معاش24-امربمعروف ونهی ازمنکر25-وجوب ازدواج درشرایط خطر26-اگاهی ازمسائل معاملات27-وفای بعهد28-سترعورت جزبرای زوجین[۱]
 
ا-تحقیق دراصول دین
 
2- اجتهاد تحقیق یااحتیاط درفروع
 
3-طهارت بدن لباس ومکان سجده درنماز
 
4-طهارت مسجد و قرآن متنجس
 
5-طهارت نام خدا و معصومین تربت از نجاست
 
6-وضو غسل یاتیمم برای نماز
 
7-غسل کفن حنوط دفن و نمازمیت
 
8-نمازهای یومیه
 
9-سایرنمازهای واجب(5مورد)
 
10- واجبات نماز(11مورد)
 
11-رعایت اوقات نماز
 
12-رو بقبله کردن محتضر
 
13-سترعورت درنمازبرای مرد
 
14-پوشش کامل زن درنماز
 
15-شناخت قبله برای نماز
 
16-سجده های واجب و سهو
 
17-روزه ماه مبارک رمضان
 
18-خمس درمواردمذکوره
 
19-زکات مال
 
20-زکات فطره
 
21-یکبارحج درعمر
 
22-نجات جان مسلمان
 
23-پیگیری شغل برای تامین معاش
 
24-امربمعروف ونهی ازمنکر
 
25-وجوب ازدواج درشرایط خطر
 
26-اگاهی ازمسائل معاملات
 
27-وفای بعهد
 
28-سترعورت جزبرای زوجین[۱]
 
== منابع ==
کاربر ناشناس