تفاوت میان نسخه‌های «خبرگزاری صدا و سیما»

لازم و ضروری بود.
(لازم و ضروری بود.)
 
با اینکه [[شبکه خبر]] به صورت مستقل می‌باشد ولی گزارش‌های ارسالی خبرنگاران واحد مرکزی خبر از شهرهای مختف از این شبکه پخش می‌شود.
 
لازم به ذکر است نوع ماموریت این خبرگزاری با سایر خبرگزاریهای ایران تفاوتهای بسیاری دارد.برای نمونه خبرگزاری صدا و سیما منحصراً و بصورت تخصصی و حرفه ای اخبار تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی را (( یعنی محتوا از نوع صدا و تصویر )) تامین می کند و ایجاد و استفاده از نام " خبرگزاری سازمان صدا و سیما " صرفاً ایجاد یک خبرگزاری اینترنتی (( مشابه سایر خبرگزاریهای اینترنتی که بیشتر محتوایشان متن و عکس است تا صوت و تصویر متحرک )) بوده و هست.یکی از ماموریتهای مهم سازمان صدا و سیما حضور موثر و همه جانبه در قضای مجازی بوده و هست و ایجاد این خبرگزاری در راستای همان هدف بوده است.
 
در کنار خبرگزاری اینترنتی صدا و سیما،این سازمان خود دارای سایتی اینترنتی نیز است.ضمن آنکه تمامی معاونت های این سازمان،شبکه های رایویی و تلویزیونی و تعدادی از ادارات کل نیز بر بستر اینترنت دارای سایتی اینترنتی هستند.
 
== تغییر نام و ساختار ==
کاربر گمنام