تفاوت میان نسخه‌های «عزیزالله جوینی»

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
۶. نگاهي به زندگي و آثار شادروان دكتر عزيزاله[[عزيزالله جويني]] به مناسبت درگذشت ايشان [[ فصلنامه [[سبك شناسي]] [[نظم]] و [[نثر فارسي]] (بهار ادببهارادب) [[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
[[رده:زادگان ۱۳۰۴]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۹۱]]
۵۸

ویرایش