تفاوت میان نسخه‌های «عزیزالله جوینی»

۲٬۳۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
=== سالشمار زندگي===
 
1304 ش: تولد 2 آذرماه، در روستايي پايين جلگه اسفرآيين.(اسفراين)[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1310 ش: آغاز آموزش نزد مكتب خانه پدر با كتا بهاي قرآن و گلستان سعدي.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1311 ش: فوت مادر، خانم گلستان جويني.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1313 ش: تحصيل در ده تاريخي ادكان و رفتن به مدرسه و نشستن در كلاس سوم پس از
آزموني كه مدير مدرسه آقاي شيخ عبدالحسين شكوهي (نظري) به عمل آورد.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1316-19 ش: فراگيري حرفه خياطي و شاگردي مغازه اي در جوين.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1321 ش: فوت پدر، اقاي حجت ا... جويني.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1324 ش: سفر به مشهد مقدس براي كسب علوم حوزوي[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1324-29 ش: تحصيل در مدرسه ميرزا جعفر مشهد مقدس با هدايت و ارشادات آقاي
شاهچراغي، اهل نيشابور و معروف به سيد نيشابوري تا مرحله درس خارج.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1329-30 ش: تحصيل دروس علوم جديد به صورت متفرقه آزاد در آموزشگاه شبانه
مستوفي تا سيكل اول به توصيه شيخ هاشم قزويني.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1330 ش: استخدام در وزارت فرهنگ خراسان پس از گرفتن سيكل اول و با اجازه ميرزا
جواد آقا تهراني.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1335 ش: دريافت سه ديپلم – علمي، دانشسرا و ششم ادبي.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1335 ش: پذيرفته شدن در دانگشاه تهران و انصراف بدليل مشكلات انتقال آموزگاران به
تهران.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
تهران.
 
1339 ش: دريافت ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مشهد مقدس.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1339 ش: ازدواج با خانم فروغ طاهري.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1341 ش: 1 دي ماه، تولد اولين فرزند (سيامك جويني، مدرس زبان انگليسي).[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1342 ش: 28 اسفندماه ، تولد دومين فرزند (كيومرث جويني، كارشناسي ارشد شيمي).[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1346 ش: سفر به تهران براي ادامه تحصيلات تكميلي.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1348 ش: دريافت فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1350 ش: دريافت دانشنامه دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران با درجه ممتاز.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1350 ش: 19 خرداد ماه، تولد سومين فرزند (دكتر مازيار جويني، پزشك تاریخ درگذشت 5 بهمن 1393).[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1350-82 ش: تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تهران.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1370-72 ش: سفر به لهستان و تدريس زبان و ادبيات فارسي در انستيتوي خاورشناسي
دانشگاه لهستان.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1375 ش: تأليف خلاصه خمسه حكيم نظامي گنجوي اثر نظامي گنجوي، تصحيح دكتر
عزيزا... جويني، چاپ سوم. اثر حاضر به عنوان كتاب سال مورد تشويق قرار گرفته است.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1376 ش: تصحيح كتاب تفسير نسفي (دوره دو جلدي) اثر امام ابو حفص نجم الدين عمر
بن محمد نسفي، چاپ اول.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1377 ش: تصحيح كتاب فرهنگ مصادراللغه (عربي به فارسي، بخش ثلاثي مزيد فيه )، اثر
.( ابوجعفر احمد بن علي، چاپ دوم، (چاپ اول 1362[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1378 ش: تصحيح و شرح واژگان كتاب فرهنگ مجموعه الفرس (فارسي به فارسي) تأليف
.( ابوالعلاء عبدالمومن جاروتي، معروف به صفي كحال، چاپ دوم، (چاپ اول 1356[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1378 ش: تصحيح كتاب مفردات قرآن، مؤلف قرن پنجم نامعلوم، چاپ دوم، (چاپ اول
.(1359[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
.(1359
 
1382 ش: بازنشستگي از دانشگاه.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
از دستنويس موزه فلورانس (دوره پنج جلدي ) اثر حكيم « شاهنامه » 1382 ش: تصحيح
.( ابوالقاسم فردوسي، چاپ دوم، (چاپ اول 1377[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1382 ش: داستان رستم و سهراب (از دستنويس موزه فلورانس، محرم 614 )، گزارش
از دستنويس موزه فلورانس (دوره پنج جلدي، جلد چهارم )، اثر « شاهنامه » : 1384 ش
حكيم ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان، چاپ
اول.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
اول.
 
1384 ش: نبرد انديشه ها در داستان رستم و اسفنديار (از دستنويس لنينگراد)، اثر حكيم
ابوالقاسم فردوسي، گزاش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان، چاپ دوم، چاپ
اول . 1374[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
اول . 1374
 
1385 ش: تصحيح كتاب نهج البلاغه (با ترجمه فارسي قرن پنجم و ششم ) چاپ دوم،
.( (چاپ اول 1377[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
از دستنويس موزه فلورانس (دوره پنج جلدي، جلد دوم)، اثر حكيم « شاهنامه » : 1385 ش
ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان، چاپ دوم،
.( (چاپ اول 1377[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
از دستنويس موزه فلورانس (دوره پنج جلدي، جلد سوم)، اثر حكيم « شاهنامه » : 1385 ش
ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات به فارسي روان، چاپ دوم
.( (چاپ اول 1380[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1388 ش: تأليف داستان فرود سياوش به نثر.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1388 ش: تأليف داستان زال و رودابه به نثر.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1390 ش: تأليف داستان بيژن و منيژه به نثر.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
1391 ش: 2 نيمه شب چهارشنبه 25 بهمن ماه، درگذشت در بيمارستان تهران كلينيك به علت بيماري سرطان كبد.[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=43647]]
 
== تالیفات ==
۵۸

ویرایش