تفاوت میان نسخه‌های «محمد بن جعفر طیار»

بدون خلاصه ویرایش
 
وی در [[حبشه]] و در زمانی که گروهی از مسلمانان به دستور [[محمد عبدالله]] و به ریاست جعفر بن‌ ابی‌طالب ، هجرت کرده بودند، متولد شد.محمد عبدالله بعد از کشته شدن جعفر به [[اسماء بنت عمیس]] که مادر محمد بود، گفت: «غم مخور که من ولی ایشان در دنیا و آخرت هستم» و گفت: «محمد شبیه عمویم، ابوطالب است.» گرچه ادعا شده محمد‌ بن جعفر طیار، در صدر اسلام در تهاجم به ایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم برداشت و بر اثر همان زخم در هفت کیلومتری شهرستان دزفول، کشته و به خاک سپرده شد، اما از انجا که وی با ام کلثوم پس از فوت عمر ازدواج کرده و این ازدواج پس از جنگ مذکور بوده است ،حضور وی در این جنگ و مجروح شدن و فوت شدن او و دفن در آن مکان مردود است.<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://www.pasokhgoo.ir/node/27306 | عنوان=آیا جعفر طیار در کشتار شوشتر دست داشت؟}}</ref>
<ref>http://www.emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-26341.aspx</ref>
 
<ref>http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58573/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%86</ref><ref>http://iqna.ir/fa/news/2808252/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA</ref><ref>http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930110000186</ref>
 
<ref>http://www.tabasenc.ir/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%86/</ref>
== آرامگاهها ==
[[آرامگاه محمد بن جعفر طیار]] در [[دزفول]] به وی منتسب است. بنای این بقعه ظاهراً در عصر امیر تیمور گورکانی و پسرش شاهرخ میرزا ساخته در دوره صفویه و بعد از آن چند بار تجدید بنا شد و اکنون در فهرست آثار میراث فرهنگی به ثبت رسید. اما در انتساب این بنا به وی تردید وجود دارد. او هنگام فوت ۲۹ سال داشت.<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://www.pasokhgoo.ir/node/27306 | عنوان=آیا جعفر طیار در کشتار شوشتر دست داشت؟}}</ref>