تفاوت میان نسخه‌های «اوضاع اداری سلجوقیان»

بدون خلاصه ویرایش
دولت سلجوقی از جمله دولتهایی بود که نظام اداری بسیار منظم و قانونمدی داشت. در واقع قدرت امپراتوری سلجوقی از نظام اداری آن سرچشمه می‌گرفت که مانند یک اسکلت آن را محکم و استوار نگاه می‌داشت و بی شک بدون قدرت دیوانسالاران ایرانی سلجوقیان ترکمن از پس اداره چنین سیستم عظیمی برنمی‌آمدند.<ref>اقبال آشتیانی، عباس. وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران۱۳۳۸، صفحه ۱۸</ref> به همین دلیل دوران سلجوقی به عنوان عصر طلایی دیوان داری در ایران بعد از اسلام شناخته می‌شود.
 
با سقوط دولت سامانی در خراسان، دیوانسالاران و نخبگان ایرانی بازمانده،‌ضمن حفظ ارزش ها و فرهنگ های قومی و ملی خود به خدمت ترکان غزنوی و سلجوقی در آمده و سلجوقیان نیز از تجربیات آنها در عرصه دیوانسالاری بهره بردند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=دیوانسالاری در عهد سلجوقی|نام خانوادگی=کلوزنر|نام=کارلا|ناشر=امیرکبیر|سال=۱۳۸۱|شابک=|مکان=تهران|صفحات=صفحه ۷۲۳۳}}</ref> لذا ساختار اداری ایران در عصر سلجوقی را می توان تداوم ساختارهای دیوانسالاری غزنوی و سامانی، در پوشش یک امپراتوری و با اندکی تغییر جزییات دانست.
 
== دیوان وزارت ==
 
== ضعف های ساختار اداری حکومت سلجوقی ==
گرچه دیوانسالاری نظام مند دولت سلجوقی در تلاش برای ایجاد ساختار متمرکز فعالیت می کرد، گرایش های ایدئولوژی رهبریت ترکها مبنی بر تقسیم رهبری قبیله بین افراد خاندان<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=دیوانسالاری در عهد سلجوقی|نام خانوادگی=کلوزنر|نام=کارلا|ناشر=امیرکبیر|سال=۱۳۸۱|شابک=|مکان=تهران|صفحات=صفحه ۴۷}}</ref>، رقابت شدید دیوانسالاران در کسب قدرت و همچنین انتقال مداوم پایتخت بدلیل روحیه کوچنشینی ییلاقی قشلاقی بازمانده از دوران قبیله ای سلاطین سلجوقی و درپی آن انتقال تشکیلات اداری<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=سلجوقیان|نام خانوادگی=باسورث|نام=کلیفورد ادموند|ناشر=مولی|سال=۱۳۹۰|شابک=|مکان=تهران|صفحات=صفحه ۱۳۳}}</ref>،‌ عدم تمرکز در تشکیلات کشوری و تقسیم این امپراتوری به امیرنشین ها و زیرشاخه های مستقل متفاوت از جمله [[سلجوقیان روم|سلاجقه روم]]،‌سلاجقه کرمان و سلاجقه شام را به دنبال آورد. همچنین مشخص نبودن حدود و دامنه وظایف در هر منصب اداری و جاه طلبی ماموران دولت،‌ نزاع بین قسمت نظامی و قسمت دیوانی امپراتوری را سبب می شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=دیوانسالاری در عهد سلجوقی|نام خانوادگی=کلوزنر|نام=کارلا|ناشر=امیرکبیر|سال=۱۳۸۱|شابک=|مکان=تهران|صفحات=صفحه ۳۳}}</ref>
 
== جستار‌های وابسته ==
۳۳

ویرایش